BergersDorf

SS-generál Gottlob Berger nĕmeckou vesnici Bergersdorf (dnes Kamenná)nacházející se v „Protektorátu Čechy a Morava”. Vesnice se mu zalíbila, protože v ní žili schopní sedláci, množství mladých mužů vstupovalo do SS, ale také protože vesnice nesla podobu jména. Berger poté navštívil Bergersdorf ještĕ nĕkolikrát a nazval ji „svou” vesnicí - „Vesnice SS”.

Herma Kennelová vypráví tento neobvyklý příbĕh ve svém dokumentárním románu BergersDorf, který vydalo v roce 2003 pražské nakladatelství Vitalis a v českém překladu dále v roce 2011 pražské nakladatelství Paseka. Autorka popisuje každodenní život v této vesnici a v jihlavské oblasti, která byla tzv. „jazykovým ostrovem” uprostřed Čech v dobĕ nacistické okupace v letech 1939-1945: Nĕmci, jejichž předkové tu už celých 700 let žili, vítají nĕmeckou armádu srdečnĕ jako osvoboditele. V krajském mĕstĕ Jihlavĕ, nedaleko Kamenné, dojde však k prozrazení připravovaného atentátu na Hitlera, následuje zatýkání a zapálení synagogy. Starosta Kamenné, sedlák Wenzel Hondl, muž přímé povahy, není schopen nastalým okolnostem uniknout. Je vybídnut ke vstupu do Všeobecných SS a musí doprovázet Gestapo, které zatýká jednoho českého mlynáře. Obraz vesnice se postupnĕ zatemňuje, obzvlášť když stoupá počet zpráv o padlých obĕtech. V kvĕtnu 1945, po skončení války, se nakonec čeští „partyzáni” pomstí a brutálnĕ zavraždí nĕmecké sedláky, mezi nimiž se nachází i Wenzel Hondl.

V roce 2009 se o vraždách, které se staly na louce Budínka v blízkosti sousední obce Dobronín a které jsou v knize BergersDorf popisovány, dozví český novinář Miroslav Mareš. Ten také podá trestní oznámení na policii, která zahájí vyšetřování. V srpnu 2010 opravdu dojde k nálezu tĕlesných pozůstatků devíti osob, jejichž totožnost se dále zjišťuje na základĕ srovnání s DNA jejich pozůstalých. Česká ale i zahraniční média informují podrobnĕ o masovém hrobĕ u Dobronína. V České republice se rozvíjí diskuze o tom, zda byli Češi pouze obĕtmi nacistického teroru anebo snad i pachateli takovýchto činů ...

„BERGERSDORF” je již třetím románem Hermy Kennelové. Její první román Alleingang (Sólová akce; Literární nakladatelství Luchterhand 1991) líčí život jednoho východonĕmeckého muže, který se rozhodne pro útĕk z NDR do západního Nĕmecka a do Švýcarska, protože sní o lepším životĕ. Zůstane však osamĕlým a nakonec spáchá sebevraždu. Ve svém druhém dokumentárním románu „Es gibt Dinge, die muss man einfach tun” (Existují vĕci, které se prostĕ musí udĕlat; nakladatelství Herder-Spektrum 1995) popisuje Herma Kennelová odboj mladého rumunského inženýra jménem Radu Filipescu proti Ceausescovu režimu. Tato kniha, za níž Kennelová obdržela Cenu za lidská práva Gheorghe Ursu, vyšla v rumunštinĕ pod názvem „Jogging cu Securitatea” v roce 1998 v nakladatelství Editura Dalsi Bukurešť a v obnoveném vydání v roce 2010 v nakladatelství Polirom Bukurešt’.

V roce 2008 byla v pražském nakladatelství Vitalis vydána kniha „Odejít ze svĕta na jaře”. V tomto románu faktu vypráví Herma Kennelová příbĕh skupiny mladých českých odbojářů v letech 1944/45 (pojmenovaných podle generála Lužy), kterou zlikviduje gestapo. Jedná se o pohnutý příbĕh o statečnosti, boji a zradĕ, ale také o lásce v dobĕ války. Ohlasy v médiích

Kromĕ toho je Herma Kennelová autorkou nĕkolika knížek pro dĕti (s celkovým nákladem 450 000), jež vĕtšinou také ilustrovala. V současné dobĕ jsou na trhu knihy „Der Bär mit dem fliegenden Hüten” (Medvĕd s létajícím kloboukem) a „Ein Lamm im Haus” (Beránek v domĕ); obĕ knihy na www.hora-verlag.ro. Kennelová vytváří i kresby v naivním stylu – včetnĕ jedné pohlednice UNICEF – a její práce je možno shlédnout v nĕkolika mĕstech Evropy.

Ohlasy v médiích

Budinka